Nederland / Beeldend kunstenaar / Mali Klein / ADAMAH

In het Hebreeuws betekent Adamah « humus, aarde… » Het oorspronkelijke materiaal, de matrix, waaruit het leven wordt geboren, in zijn oneindige diversiteit. Mali Klein beschouwt het papier als het beeld van Adamah. De kenmerken ervan zijn uniek, zegt ze, omdat het gemakkelijk kan worden verkregen en op ontelbare manieren kan worden bewerkt om alle vormen, alle gewenste aspecten te verkrijgen, of het nu flexibel en doorschijnend is, hard als steen, d een onheuglijke tijd of een kloppend tijdperk als een organisme tot leven komt. De Nederlandse beeldend kunstenaar wijst het dan ook zo af en begint dan aan een flinke reis, die de aarde en de tijd doorkruist. Adamah.

In 2017 illustreerde zijn solotentoonstelling in Amstelveen deze reis. “Ik gebruik zowel bestaand papier als zelfgemaakt papier van verschillende vezels. Soms voeg ik extra ingrediënten toe, zoals pigmenten, plantaardige vezels (…) Zo ontstaan ​​nieuwe structuren en kleuren. Het belangrijkste is dat het papier duidelijk aanwezig blijft. Het is belangrijk dat het materiaal en de werkwijze herkenbaar zijn. Mijn werk is ongekunsteld, organisch, ongepolijst”, legt ze uit.

De kamers zijn van dezelfde diversiteit, zoals deze vierkante blokken die volumes van beton suggereren, bedekt met nieuwe vegetatie, afvoer en bacteriële verschijningen. De relatie met de kosmische oppervlakken van Ira Kahn (VS) is mogelijk, maar Mali Klein lijkt permanent over te lopen. Verderop zijn het de uitgedroogde fragmenten van “Breaking Point” (2016) die de aandacht trekken, net zoals deze bergachtige landschappen, luchtfoto’s van een dorre planeet, geleverd door “Away from here” (2022). Tenzij het een installatie is en de conceptuele aanwezigheid van voeten, geplaatst op deze blauwe ondergrond, bijna X-ray, getuige van de eeuwige verplaatsing. Papier geeft hem daarom deze oneindige vrijheid, tot en met het creëren van kleding, die ook samengesteld is, en die zijn weigering van terugtrekking en isolatie weerspiegelt.

Oneindig groot of klein, van hier of elders, welke taal dan ook, het gaat altijd over onze werkelijkheid die het spreekt. Kijk maar eens, wat we tussen onze vingers en voor onze ogen hebben, zegt ze in dit werk: “Door een verbinding met de natuur tot stand te brengen, kan ik materialen op verschillende manieren onderzoeken. (…) Mijn inspiratie komt uit alles wat ik waarneem, meestal verbaasd over de schoonheid van onze omringende natuur en de wereld in het algemeen. »

Roger Calmé (ZO mag’)
Foto’s: © Mali Klein
https://www.klein-kunst.eu/

Pays-Bas / Plasticienne / Mali Klein
ADAMAH

En hébreu, Adamah signifie « l’humus, la terre… » Le matériau originel, la matrice, à partir de laquelle la vie naît, dans son infinie diversité. Mali Klein considère que le papier est l’image d’Adamah. Ses caractéristiques sont uniques dit-elle, parce qu’on peut l’obtenir aisément et le travailler d’innombrables façons, pour obtenir toutes les formes, tous les aspects désirés, qu’il soit souple et translucide, dur comme la pierre, d’un âge immémorial ou palpitant comme un organisme qui prend vie. La plasticienne hollandaise le décline donc de cette façon et commence alors un considérable voyage, qui parcourt la terre et le temps. Adamah.

En 2017, son exposition solo à Amstelveen permettait d’illustrer ce cheminement. « J’utilise à la fois du papier existant et du papier fait maison à base de diverses fibres. Parfois j’ajoute des ingrédients supplémentaires, comme des pigments, des fibres végétales(…) De cette façon, de nouvelles structures et couleurs sont créées. Le plus important est que le papier reste clairement présent. Il est important que le matériau et la méthode de travail soient reconnaissables. Mon travail est peu sophistiqué, organique, non poli, » explique-t-elle alors.

Les pièces sont de la même diversité, à l’image de ces blocs carrés qui suggèrent des volumes de béton, recouverts d’une végétation nouvelle, de ruissellements et d’apparitions bactériennes. La parenté avec les surfaces cosmiques d’Ira Kahn (USA) est possible, mais  Mali Klein semble déborder en permanence. Plus loin, ce sont les fragments desséchés de « Breaking Point » (2016) qui attirent l’attention, tout autant que ces paysages montagneux, vues aériennes d’une planète aride, que livre « Away from here » (2022). A moins qu’il s’agisse d’une installation et de la présence conceptuelle de pieds, posés sur ce sol bleu, quasiment radiographique, témoin de l’éternel déplacement. Le papier lui permet donc cette infinie liberté, jusqu’à la création de vêtements, composites eux aussi, et qui traduisent son refus du repli et de l’isolement.

Infiniment grand ou petit, d’ici ou d’ailleurs, quelle qu’en soit la langue, c’est toujours de notre réalité qu’elle parle. Il suffit de regarder, ce que nous avons entre nos doigts et devant nos yeux, dit-elle dans ce travail : « Créer un lien avec la nature me permet d’explorer les matériaux de différentes manières. (…) Mon inspiration vient de tout ce que je perçois, généralement émerveillé par la beauté de notre nature environnante et du monde en général. »

,

Roger Calmé (ZO mag’)
Photos : © Mali Klein
https://www.klein-kunst.eu/

Repères :
Plasticienne et enseignante, Mali Klein vit et travaille à Amstelveen (Pays-Bas).

Expositions et parutions (sélection) :
2022 : MicksArt Collectief, Emmen, NL.
           ‘Change’, International Biennal for Paper Fibre Art, Taiwan.
           ‘Surging Wave’ International Contemporary Art Exchange, Kaohsiung, Taiwan.
2021 : ‘Flower & Fashion’, Flower Art Museum, Aalsmeer, NL.
            ‘Approach’, IAPMA Congress & Exhibition, Toyota City, Japan
             International Paper Art Bienalle, Fengxian Museum, Shanghai, Chine.
             International Hanji Paper Fashion Show, Jeonju, Corée du sud.
2020 : International Hanji Paper Fashion Show, Jeonju.
            Cobra Museum Amstelveen Triennale, NL.
            Design Eye Creative ‘Paper on Skin, Burnie, Australie.
            Heimtextil, Frankfurt Messe, Allemagne.
2019 : Solo Expositie ANNA, Amstelveen.
            International Paper Art Bienalle, Fengxian Museum, Shanghai.
            Atelierroute Amstelveen.
            International Paper Art Event, Loenen, NL.
            Textual Textures, Beer-Sheva, Israel.
            International Hanji Paper Fashion Show, Jeonju, Corée du sud.
            IAPMA Bulletin 58 ‘Sustainable Wallpaper’
            Heimtextil, Frankfurt Messe.
2018 : Atelierroute Amstelveen.
            Paper on Skin, Burnie, Australie.
            De Nieuwe Galerie, Amsterdam.
            Sofia Paper Art Fest, Bulgarie.
            Papier – unARTig, Museum Papiermühle Hamburg, Alklemagne.
            International Hanji Paper Fashion Show, Jeonju. 
            Heimtextil, Frankfurt Messe.
2017 : De Oriënt 2.0 Pulchri Studio, Den Haag, NL.
            Atelierroute Amstelveen.
            Solo expositie Sociale Verzekeringsbank.
2016 : Dira Naa Home & Design Magazine, Avril 2016.
2015 : En Vie Fashion Magazine, Octobre 2015.
            Geen Kinderspel, Schiedam, NL.
            Heimtextil, Frankfurt Messe.
2014 : European Space Agency, Noordwijk.
2013 : Open Ateliers, Ouderkerk a/d Amstel, NL.
            Posthoornkerk, Amsterdam.
            Atelierroute, Amstelveen.
2012 : 2ndX, Amstelveen.
2011 : Design Museum, Holon, Israël.
            Galerie de Osseberg, Grijpskerk.
            Heimtextil, Frankfurt Messe

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Site Web créé avec WordPress.com.

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :